Geowłóknina

Włóknina poliestrowa igłowana o bardzo dobrych parametrach technicznych rzadko spotykanych przy tak niskiej gramaturze. Szerokość od 0,5m do 3m. Zastosowanie drenaż poziomy i pionowy, stabilizacja gruntu pod drogami i chodnikami ( dzięki zastosowaniu włókniny zużywa się mniej piasku i tłucznia osiągając lepsze efekty z powodu nie wypłukiwania piasku oraz nie mieszania się warstw materiałów).

Geowłókniny poliestrowe

Geowłókniny stabilizują struktury gruntowe, zapobiegają mieszaniu się materiałów, filtrują i utrzymują stabilność gruntu i budowli.

Separacja

Geowłóknina tworzy przegrodę między poszczególnymi warstwami gruntu zapobiegając ich mieszaniu i zapewniając jednocześnie utrzymanie stabilności i nośności.

Filtracja

Dzięki właściwościom hydraulicznym nadaje się również jako drenaż struktur gruntowych.

Wzmocnienie i stabilizacja

Geowłóknina wzmacnia grunt i stabilizuje podłoże. Może być również stosowana jako materiał zabezpieczający geomembrany przed przebiciem i uszkodzeniem.

Geowłóknina

Zastosowanie geowłókniny w budowie dróg i chodników

Geowłóknina

Przy budowie dróg i chodników przydatna jest geowłóknina, której podstawowym zadaniem jest separacja w postaci przegrody między poszczególnymi warstwami gruntu, co zapobiega ich mieszaniu, a tym samym gwarantuje utrzymanie stabilności i nośności. Redukuje to ilość zużywanego tłucznia oraz piasku, a w czasie eksploatacji wzmocnionych gruntów nie następuje mieszanie się warstw czy wypłukiwanie piasku, co wydłuża żywotność całej konstrukcji. Ponadto, geowłókniny filtracyjno – separacyjne posiadają zdolność do odfiltrowania wody, co przyspiesza proces konsolidacji gruntów. Tego typu włóknina filtracyjna z powodzeniem może być stosowana przy budowie:

 • dróg tymczasowych,
 • dojazdów,
 • dróg leśnych,
 • lotnisk,
 • autostrad,
 • nasypów,
 • falochronów,
 • i innych konstrukcji ziemnych.

Rozdzielanie gruntu lub kruszywa o różnym uziarnieniu to nie jedyne zastosowanie tego materiału.

Geowłóknina drenażowa

W naszej szerokiej ofercie znajduje się także geowłóknina drenażowa, której podstawową rolą jest zabezpieczenie systemów drenarskich (przy budowie zbiorników, składowisk odpadów czy tuneli) przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Posiada znaczną odporność na przebicie oraz zdolność do transmisji wody lub gazów w płaszczyźnie. Może być również używana jako ochrona geomembran.

Wykonana jest z włókien polipropylenowych lub poliestrowych. Ich połączenie następuje w wyniku obróbki termicznej (igłowanie lub przeszywanie) lub mechanicznej (zgrzewanie).

Montaż geowłókniny do podłoża jest możliwy, dzięki zastosowaniu kołków.

Jakie korzyści otrzymujemy w zamian za zastosowanie geowłókniny?

 • wyeliminowanie występowania zjawiska kolmatacji (zamulania),
 • lepsza nośność zabezpieczonych gruntów,
 • obniżenie kosztów inwestycyjnych,
 • dłuższa żywotność / czas eksploatacji obiektów budowlanych,
 • zaoszczędzenie cennego czasu,
 • prostsza technologia wykonania.
Geowłóknina
Wskaźnik Wartość Metoda Badania
Średnia przepuszczalność, mm/s przy spadku ciśnienia 100 Pa 1167 PN-EN ISO 9237:1998
Pole powierzchni badanej : 20 cm3
200 Pa 2132
Współczynnik zmienności przepuszczalności ciśnienia % 100 Pa 17,8
200 Pa 12,8
Średnia masa powierzchniowa, g/m2 114 PN-EN 29073-1: 1994
Powierzchnia próbek roboczych: 500 cm2
Liczba badanych próbek roboczych: 5
Średnia grubość, mm 0,85 PN-EN ISO 9073-2-2002
Liczba badanych próbek roboczych: 10
Powierzchnia stopki dociskowej: 25 cm2
Wielkość nacisku: 0,5 kPa
Średnia maksymalna siła zrywająca, N k. wzdłużny 357,8 PN-EN 29073-3:1994
k. poprzeczny 237,3
Współczynnik zmienności siły zrywającej, % k. wzdłużny 4,7 Maszyna wytrzymałościowa: Hounsfield H5KS,
Odległość między zaciskami: 200mm,
Prędkość rozciągania: 100mm/min
k. poprzeczny 4,0
Wydłużenie względne przy średniej maksymalnej sile zrywającej, % k. wzdłużny 77,5
k. poprzeczny 100,0